Plesk

 Plesk panel administracyjny stworzony przez firme Parallels umożliwia wygodną administrację i konfigurację zarówno serwerów dedykowanych, jak i wirtualnych. Z poziomu administratora serwera można przeprowadzić podstawową  konfigurację np. globalnych ustawień adresów IP, baz danych, serwera poczty, Firewall, i innych dodatkowych funkcji. Administrator serwera posiada  możliwość tworzenia "sub" kont  oraz posiada uprawnienia dopisywania nowych domen, wraz z ustaleniami limitów (powierzchnia dysku, limity transferu) i uprawnień (możliwość tworzenia domen, subdomen itd.). Panel jest dość prosty , posiada intuicyjną konstrukcje. Dopisanie nowych domen konfiguracja nowych skrzynek pocztowych zajmuje zaledwie chwilę.

Obecnie przy zamówieniu usług typu VPS, serwer dedykowany  lub  serwer dedykowany  Basic można dodatkowo wybrać panel Plesk.

 Wszystkich zainteresowanych możliwościami panelu Plesk zapraszamy do zapoznanie się z dokumentacją techniczną opublikowaną przez producenta na stronie:

Unix/linux

Windows