Zmiana/Ustawienie domeny domyślnej w panelu PLESK

Aby zmienić (ustawić) domenę domyślną, która jest wyświetlana kiedy w zapytaniu do serwera został wprowadzony nieistniejący adres, należy zalogować się do interfejsu PLESK. Następnie z lewego menu wybieramy "Server" ----> "IP Addresses".
Serwer posiada jeden numer IP, który jest do jednego lub więcej serwisów www (hosting). Kliknij na liczbę wskazującą ilość uruchomionych hostingów (serwisów www).
Ostatnim krokiem jest wybranie domeny z listy (1.) i ustawienie jej jako domyślnej (2.).