Uzyskanie kodu Authinfo od innych Rejestratorów

Home.pl 
Kod Authinfo wydawany jest na podstawie pisemnego zamówienia. W celu jego uzyskania pobierz i wypełnij formularz zamówienia, a następnie prześlij go do Home, wraz z odpowiednimi dokumentami autoryzującymi zamówienie:
  •  w przypadku osoby fizycznej niezbędne jest ksero dowodu tożsamości,
  •  w przypadku firm jest to pieczęć oraz odpis z odpowiedniego rejestru.
Zamówienie prosimy przesłać za pośrednictwem formularza - https://home.pl/formularz - bądź faksem na numer 091 432 55 99.

Netart -nazwa.pl
Aby otrzymać kod autoryzujący domenę, należy do Biura Obsługi Klienta  wysłać pocztą lub faksem prośbę o udostępnienie authinfo lub AuthCode (pracownicy Biura Obsługi Klienta mogą przesłać e-mailem lub faksem wzór wniosku o udostępnienie authinfo lub AuthCode).
Jeżeli Abonentem jest firma, dokument musi zawierać firmową pieczątkę oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Abonenta. Jeżeli Abonentem jest osoba fizyczna, wystarczy sam podpis upoważnionej osoby.

Az
Kod authInfo dla domeny jest widoczny przy domenie w Panelu Partnerskim o danym numerze id. Po zalogowaniu się  kliknij  Domeny polskie -> Lista domen polskich -> nazwę domeny -> pojawi się tabelka z danymi domeny (też kodem authInfo).
Kod authInfo możesz również uzyskać wysyłając odpowiednie zapytanie z adresu mailowego przypisanego przy domenie (autoryzacja) lub wysyłając do Az podpisane (opieczętowane - firmy) pismo na adres domena@az.pl lub faxem +48.91 42 43 799.

Dinfo
Aby otrzymać kod Authinfo dla domeny zarejestrowanej w firmie Dinfo, należy wydrukować i wypełnić wniosek, a następnie wysłać faksem na nr: 0224335048
Wniosek powinien być wypełniony przez abonenta nazwy domeny. Kod Authinfo jest wysyłany w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania przez Dinfo.pl poprawnie wypełnionego wniosku.