Konfiguracja programu pocztowego systemu Windows 7 - Windows Live Mail

W przypadku systemu Windows 7 firma Microsoft zrezygnowała z domyślnego instalowania programu pocztowego.
Dedykowanym klientem pocztowym dla tego systemu jest Windows Live Mail (poczta usługi Windows Live).

Poniżej przedstawiamy sposób skonfigurowania tego programu pocztowego dla usług z działu webhosting (E-mail, Easy, Advanced, Professional, a także starszych usług jak Pidi+mail, Dynamic, Normal).:

1. W pierwszym oknie wprowadzamy adres e-mail, dla którego konfigurujemy pocztę, hasło (określamy czy program ma je zapamiętać) oraz jaki tekst ma się pojawiać w wiadomościach wysyłanych z tego konta.2. Następnie określamy konfigurację serwerów poczty POP3/IMAP i SMTP oraz numery portów.

Prawidłowe wartości nazw serwerów i portów to:
pop3.forpsi.com, port 110
smtp.forpsi.com, port 587
imap.forpsi.com, port 143

Jako identyfikator logowania wpisujemy cały adres mailowy. Należy również zaznaczyć opcję Mój serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia.3. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie wprowadzonych danych.