Bazy danych, limit wielkości bazy.

 Serwery vps umożliwiają korzystanie z baz danych mysql. Wielkość oraz ilość baz danych stworzonych na usłudze nie podlega limitowi. Użytkownik może sam zdefiniować dowolną ilość baz w zależności od potrzeb. Jedyne ograniczenie to rozmiar powierzchni dysku serwera. Edycja konfiguracji może odbywać się w tym przypadku z wykorzystaniem panelu plesk lub ssh. Po kliknięciu na odpowiedni link użytkownik może zalogować się do phpmyadmin (Domyślny program służący do administracji bazami i serwerem baz ).

 Obecnie wiele stron portali internetowych nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować bez odpowiedniej bazy. Stało się już standardem, że wszelkie informacje związane z użytkownikami portali przetrzymywane są po stronie serwera. Z tego też względu warto zadbać o odpowiednie zaprojektowanie bazy danych oraz o operacje wykonywane na niej ( tak aby najmniej obciążały one serwer oraz aby dane nie zajmowały aż tyle cennego miejsca). Duże bazy danych wykorzystywane przez np. portal o sporej popularności ( duża liczba wejść) może w znaczącym stopniu ograniczać wydajność usługi, a nawet spowodować jej przeciążenie. Zalecamy stały manualny monitoring wielkości baz danych lub przy użyciu odpowiednich skryptów. Sposobem na optymalizacje jest np. tworzenie kilku baz, ale o mniejszej wielkości (rozproszenie danych) wówczas obciążenie procesora znacznie spada, a wydajność usługi wzrasta. Oczywiście równie ważne w optymalizacji bazy jest zastosowanie odpowiednio przemyślanej konstrukcji tabel, stosowanie indeksów, unikanie dublowania danych  oraz użycie skutecznego mechanizmu usuwania zbędnych i nieaktualnych informacji.