Błąd 0x800420CD

Wiadomość "#numer wiadomości ...." nie może zostać odzyskana. Konto: "....", Serwer: "nazwa_serwera", Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: "data ...., #numer wiadomości .... i jej temat ....", Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800420CD.

Błąd po stronie programu Microsoft Outlook Express podczas wyświetlania wcześniej pobranej wiadomości. Poczta jest pobierana wielokrotnie, jednocześnie pozostałe wiadomości nie są pobierane z serwera.

Rozwiązanie: Prosimy o kontakt z dokładnym opisem problemu. Konieczne będzie usunięcie z serwera tych wiadomości. Można również rozwiązać problem logując się poprzez webmail"a i usunąć je samodzielnie.