RPM

RPM to skrót od ang. "Red Hat Package Manager"  to program służący do zarządzania (instalacji, aktualizacji, usuwania) pakietami zawierającymi oprogramowanie lub dane. Pakiety można łatwo rozpoznać po standardowym rozszerzeniu nazwy pliku .rpm . Obejmują one skompresowane archiwum cpio, zawierające oprogramowanie lub dane oraz plik .spec informujący o zależnościach pomiędzy pakietami np:.  wymaganych bibliotekach.  Program ten powstał na potrzeby dystrybucji Red Hat Linux, aktualnie jest używany również w innych dystrybucjach (np. Fedora Core, SUSE, Mandriva, PLD, CentOS).