Konto root

Konto root : jest to konto administracyjne, użytkownik posiadający dostęp do tego konta posiada pełne uprawnienia do zarządzania serwerem w związku z czym może dokonywać wszelkich zmian w konfiguracji systemu i aplikacji. Konto root uprawnia do wykonywania takich operacji jak: zmiana właściciela pliku, instalacja, deinstalcja  oprogramowania, usuwanie danych .

W innych systemach operacyjnych używa się też nazw takich jak toor, superuser, supervisor, Administrator, czy operator. Nazwa root funkcjonuje jako określenie administratora systemu zarówno w systemach Unix, jak i pokrewnych. Posługując się tym kontem, należy mieć na uwadze to, że wszelkich zmian należy dokonywać w oparciu o wiedzę i doświadczenie, ponieważ nieświadome działanie może doprowadzić do uszkodzenia systemu. Oferowane przez Forpsi (Alphanet) usługi vps oraz serwery dedykowane, przeznaczone są do samodzielnej administracji . W momencie wykupienia usługi, właściciel otrzymuje dostęp do konta root (admin). Nie ingerujemy w konfiguracje tych serwerów, ponieważ nie posiadamy uprawnień administratora (zostały one przekazane w chwili uruchomienia usługi właścicielowi usługi) dział techniczny czuwa nad nieprzerwana pracą podzespołów serwera.