Konfigurowanie skrzynki pocztowej na telefonie iPhone

Do konfigurowania skrzynki pocztowej służy program Mail. W momencie, gdy konto pocztowe jest konfigurowane pierwszy raz, należy wybrać ikonę programu Mail na Ekranie początkowym. Gdy chcemy dodać kolejne konto, należy wybrać ikonę Ustawienia na Ekranie początkowym, wybrać pozycję Poczta, kontakty, kalendarze oraz wybrać polecenie Dodaj konto.
W przypadku, gdy posiadają Państwo konto pocztowe Microsoft Exchange, MobileMe, Gmail, Yahoo! lub AOL wystarczy wybrać odpowiednią ikonę ekranie Dodaj konto i wprowadzić odpowiednie dane.
Dla innych kont pocztowych niż powyższe, należy wybrać opcję Inne. W przypadku, gdy posiadamy wersję oprogramowania 2.0 lub wyższą program automatycznie pobierze konfigurację konta po wprowadzeniu loginu i hasła. Oczywiście w momencie, gdy pobrane informację nie są prawidłowe można je ręcznie zmodyfikować.

Innym sposobem skonfigurowania poczty jest skorzystanie z programu iTunes, który można wykorzystać do zsynchronizowania ustawień konta pocztowego z telefonem iPhone. Program obsługuje program Mail na komputerze Mac jak i programy Microsoft Outlook (2003 lub 2007) oraz Outlook Express.
Aby to zrobić, po pierwsze, musimy skonfigurować pocztę na komputerze PC lub Mac. Następnie podłączamy telefon do komputera za pomocą specjalnego kabla (program iTunes zostanie automatycznie uruchomiony). W programie iTunes wybieramy, które informację mają być zsynchronizowane. Po czym klikamy przycisk Zastosuj.
Podczas synchronizacji pojawią się pytania odnośnie przesyłania danych. Proszę także pamiętać, że kopiowaniu podlegają tylko ustawienia konta pocztowego, otrzymane już wiadomości pozostają w programie pocztowym na komputerze osobistym.
Uwaga!
W przypadku, gdy konto pocztowe działa na tradycyjnym programie pocztowym, a nie działa w telefonie iPhone jest to wina oprogramowania samego telefonu. W takim wypadku, nie odpowiadamy za wynikłe problemy i w celu ich rozwiązania prosimy kontaktować się z firmą Apple.