Połączenie z bazą MDB (Ms Access)

Dostęp do "baz danych" MDB jest możliwy tylko na serwerach z systemem operacyjnym Windows.
Przed podjęciem decyzji o tym z jakiej bazy będziemy korzystać podczas tworzenia aplikacji internetowej, czy będzie to źródło danych w postaci Ms Access, czy też pełna baza danych (MySQL, MSSQL). Prosimy zapoznać się z poniższą informacją dlaczego baza MDB nie jest dobrym rozwiązaniem dla tego typu zastosowań. Odpowiedź otrzymaliśmy od specjalisty Windows MCP:

"Tworząc aplikację internetową należy zwrócić uwagę na szybkość działania bazy danych. Baza typu Ms Access nie jest dedykowana do wdrażania stron internetowych i nie ma odpowiedniej mocy. Należy zatem unikać tego rozwiązania. Przykładowo, w jednym czasie dwóch użytkowników chce nawiązać połączenie i nie będzie to możliwe. W takim przypadku użytkownicy będą musieli czekać na dostęp.

Kolejną wadą bazy danych MDB jest konieczność otwarcia całego pliku w celu odszukania jednego rekordu. Powoduje to wyższe obciążenie serwera a co się z tym wiąże dalszego spowolnienia w stosunku do takich baz jak MSSQL, MySQL czy też PostgreSQL."

Poniżej opis połączenia (ASP). Dwie równoważne wersje:

1)

<%
 Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 Cnn.open "PROVIDER=MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=ścieżka_do_pliku_bazy_danych.mdb"
 %>

2)

<%
 Set Cnn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 Cnn.open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=ścieżka_do_pliku_bazy_danych.mdb"
 %>

Opis ścieżki pliku dostępny jest w katalogu głównym FTP ctime.txt
W razie jego braku prosimy o autoryzowany kontakt z Biurem Obsługi Klienta.