Okres rejestracji domen światowych

Domeny światowe można rejestrować, jak i przedłużać na okres od 1 do 10 lat.
Koszt jest zgodny z naszym cennikiem.