Błąd 0x800CCC18

Zalogowanie na serwerze przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła jest niemożliwe. Konto: ".....", Serwer: "pop3.nazwa_domeny", Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: "-ERR Nieobsługiwany typ autoryzacji. Not supported authentication type.", Port: 995, Zabezpieczenie (SSL): Tak, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800CCC18.

Rozwiązanie:

W programie pocztowym trzeba wejść w Narzędzia -> konta, a następnie we właściwości skrzynki, z którą wystąpił problem. Następnie w zakładce Serwery odznaczamy Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła.