Dostępność Backupów przez FTP

Jeśli posiadasz uruchomioną usługę dodatkową Backup, na serwerze FTP dostępne będą pliki kopii zapasowych serwera webowego. Usługa Backup jest domyślnie włączona dla większości planów z naszej oferty hostingowej.

Kopie zapasowe są wykonywane codziennie, w godzinach nocnych.

Poza codziennym backupem, osobne pliki kopii zapasowych są również zapisywane w poniedziałki i czwartki.

Kopia nie zawiera zawartości baz danych, jedynie pliki z serwera FTP.

Backupy można pobrać przez FTP. Znajdują się one w katalogu o nazwie backups-forpsi:


W folderze znajdują się pliki backupów.

Feedback

Już inaczej wygląda wszystko nie jest aktualne
IGOR SHUMSKY (8/1/2019 at 9:36 AM)