Zakładanie skrzynki pocztowej

Tworzenie skrzynek pocztowych odbywa się z poziomu Webmaila, dostępnego przez stronę https://webmail.forpsi.pl.

W pierwszej kolejności należy zalogować się za pomocą danych dla użytkownika postmaster, otrzymanych przy zakładaniu usługi.


  1. Dodawanie skrzynek pocztowych.

Aby dodać skrzynkę pocztową, należy przejść do sekcji Admin z górnego menu. Zostanie otwarta strona z listą wszystkich skrzynek w domenie.


Następnie należy kliknąć przycisk + KONTO w menu po lewej stronie.

W dalszej kolejności należy nadać nazwę skrzynki oraz wprowadzić opcjonalny opis. Zatwierdzamy krok za pomocą przycisku Dalej.

W kolejnym kroku należy ustawić hasło do skrzynki.


Następnie możemy skonfigurować dodatkowe opcje dla skrzynki, zgodnie ze zrzutem ekranu poniżej:


W ostatnim kroku możemy ustawić Wiadomość informacyjną, która zostanie przesłana na nowe konto. Proces kończymy za pomocą przycisku NOWA SKRZYNKA.