Brak ikon w panelu Plesk pod przeglądarką Internet Explorer 8

Jeżeli używają Państwo przeglądarki Internet Explorer 8 i korzystają z panelu PLESK istnieje możliwość, że część ikon jest niewidoczna.
W celu usunięcia tego problemu w przeglądarce IE8 wchodzimy w: Narzędzia ---> Ustawienia Widoku Zgodności. Pojawi nam się okno dodawania adresu witryny, po wpisaniu adresu klikamy "Dodaj", po czym je zamykamy.
Strona zostanie przeładowana i ikony będą już widoczne.