Aktywacja dostępu SSH

Po uruchomieniu serwera VPS w default"owej konfiguracji połączenie ssh jest wyłączone.
W celu aktywowania należy się zalogować do PowerPanel"u a następnie wejść w zakładkę System Services. Po prawej odszukujemy sshd i aktywujemy oznaczając opcje i wchodząc w przycisk Start.