Wykaz faktur za usługi

Udostępniliśmy opcję wyświetlania wszystkich faktur za usługi, które posiadają Państwo u nas (wykaz zawiera faktury pro forma jak i faktury VAT).

Aby uzyskać dostęp do wykazu faktur logujemy się do panelu administracyjnego. Następnie w menu po lewej stronie wybieramy pozycję "Dokumenty" (obr. poniżej)


Wyświetli nam się lista wszystkich faktur, które zostały opłacone. Listę można filtrować ze względu na:
- typ usługi: hosting, serwery dedykowane, domeny, cloud
- typ dokumentu: faktury pro forma, faktury

Można także wyszukać faktury po ich numerach . Po wybraniu kryterium filtrowania (wpisaniu numeru faktury) klikamy ikonę "filtr".

  

Po kliknięciu wybranego numeru faktury (lub faktury pro forma) można ją otworzyć lub zapisać na dysku twardym.

Wszystkie dokumenty są w formacie .pdf.