VPS

VPS to skrót od ang. określenia "Virtual Private Server" czyli prywatny serwer wirtualny. 

Znaczenie techniczne - jest  to podział maszyny, jaką jest serwer, na kilka mniejszych, wirtualnych. VPS umożliwia pełny dostęp do konta administracyjnego (zwane inaczej root lub admin ). Do zarządzania VPS-ami  wykorzystuje się oprogramowanie np. Virtuozzo.

Użytkownik z konta root ma pełen dostęp do zasobów serwera wirtualnego oraz może samodzielnie przeprowadzać jego konfiguracje.