Autoresponder

Aby ustawić autoresponder dla adresu e-mail w panelu PLESK należy:

1. Z głównego menu wybieramy "Domains" a następnie klikamy w nazwę wybranej domeny.

2. Następnie klikamy ikonę "Mail".

3. Klikamy adres mailowy, dla którego ma być ustawiony autoresponder.

4. Wybieramy opcję "Autoresponders" (obrazek poniżej).5. Następnie klikamy ikonę "Add New Autoresponder".6. W tym oknie możemy skonfigurować autoresponder używając następujących opcji:

a) Preferences
  • Autoresponder name - określamy nazwę pod jaką będzie zapisany autoresponder
  • Upon automatic response, forward the original message to the specified e-mail - ustawia forward poczty na zdefiniowany adres
b) Conditions
  • Specify the condition for this automatic reply - w tym miejscu określamy kiedy ma być wysyłana automatyczna odpowiedź. Domyślnie zaznaczona jest opcja zawsze. Do wyboru jest jeszcze opcja: gdy zostanie odnalezione specyficzne słowo w temacie wiadomości i gdy zostanie odnalezione specyficzne słowo w treści wiadomości
  • Reply subject - określamy temat wiadomości
c) Reply
  • Return address - określamy adres zwrotny
  • Mail sending format - określamy format wiadomości autorespondera: zwykły tekst lub HTML
  • Encoding - określamy kodowanie
  • Reply with text - w tym miejscu wprowadzamy treść autorespondera
d) Limits - w tym miejscu określamy limity (ile wiadomości dziennie ma być wysyłanych)

e) Attachments - w tym miejscu można dodać załącznik do autorespondera

Po skonfigurowaniu klikamy Ok.

7. Ostatnim krokiem jest aktywowanie autorespondera, w tym celu zaznaczamy nazwę autorespondera (1) i klikamy ikonę "Switch on" (2).
Uwaga!

Aby dodać kolejny autoresponder należy powtórzyć 5-6.