Forward poczty

Aby ustawić forward poczty w panelu PLESK należy:

1. Z głównego menu wybieramy "Domains" a następnie klikamy w nazwę wybranej domeny.

2. Następnie klikamy ikonę "Mail".

3. Klikamy adres mailowy, dla którego ma być ustawiony forward poczty.

4. Wybieramy opcję "Mail Group" (obrazek poniżej)


5. Wybieramy opcję "Add New Member"


6. W tym miejscu wpisujemy adres mailowy, na który ma być forwardowana poczta i klikamy Ok.

7. Ostatnim krokiem jest aktywowanie forwardu, w tym celu zaznaczamy dodany adres mailowy (1) i klikamy ikonę "Switch on" (2).
Uwaga!

Jeżeli istnieje konieczność ustawienia forwardu poczty na więcej niż jedno konto powtarzamy kroki 5 i 6.

Prosimy pamiętać, że kopia wiadomości pozostaje na oryginalnym koncie.