Jak zmienić domyślny zestaw znaków dla bazy.

Po stworzeniu bazy standardowo ustawiane jest kodowanie latin1_swedish_ci lub latin2_general_ci.
W celu zmiany kodowania należy się zalogować do phpMyAdmin"a a następnie wybrać naszą bazę.

Pojawi się menu, w którym wybieramy Operacje a następnie z zakładki Metoda Porównywania Napisów wybieramy interesujące nas kodowanie.


Należy pamiętać aby ustawić odpowiednie kodowanie przed stworzeniem tabeli.