Konfiguracja ASP. NET

W usługach typu Hosting, Pakiety z systemem Windows istnieje możliwość korzystania z ASP. NET. Aktualna konfiguracja .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1. Strefa zabezpieczeń ustawiona na Medium. Nasza konfiguracja jest mniej rygorystyczna i pozwala np. na: ReflectionEmit, RestrictedMemberAccess, ConfigurationPermissions, FileIOPermission, WebPermission

Dostępne rozszerzenia ASP.NET: MVC 1.0, MS Charts, MS XML 6.0, OLEDB, ODBC, AJAX, ADO, ADO.NET, MySQL Connector / Net, Npgsql

Dodatkowe elementy: AspEmail, AspJpeg, AspPDF, AspUpload

Serwer Normal może korzystać z lokalnego serwera do przechowywania sesji ASP. NET