Jak dodać bazę danych MySQL?

Bazę danych dodajemy za pośrednictwem panelu PLESK.
Logujemy się do panelu jako administrator (parametry zostały wysłane po uruchomieniu usługi).
W pierwszym kroku wchodzimy w menu Domains

Następnie wybieramy dla którego konta ma być utworzona baza, klikając w nazwę domeny.

W ustawieniach dla wybranej domeny w zakładce Services wybieramy ikonę Databeses, a  następnie New Database

W kolejnym kroku określamy nazwę i typ bazy.

  • Database names - nazwa bazy danych np. mojadomenatld
  • Type - typ bazy. Wybieramy z rozwijanego meny MySQL
  • Database server - wybieramy lokalny serwer baz danych MySQL

Klikamy OK w celu utworzenia nowej bazy danych.