ACE string

ACE string to łańcuch znaków, który powstaje po konwersji nazwy domeny IDN na format DNS, po wpisaniu jej w okno wyszukiwarki, tak aby nazwa mógła zostać prawidłowo odczytana przez System Nazw Domen (DNS).


Więcej informacji  pod tym adresem https://eurid.eu/pl/rejestracja-domeny-eu/nazwy-domen-ze-znakami-narodowymi-idns/