Domena IDN

IDN – (ang. Internationalized Domain Name) nazwy domen zawierające znaki spoza ASCII, m. in. narodowe znaki diakrytyczne (np. używane w języku polskim ą, ę, ó, ś, ł, ż, ź, ć, ń).

Dzięki możliwości rejestrowania domen z polskimi znakami można posługiwać się oryginalnym brzmieniem nazw. Osiągnięto to poprzez użycie dwóch form zapisu: formy zewnętrznej ze znakami diakrytycznymi oraz formy technicznej (wewnętrznej), czyli zapisu w specjalnym algorytmie rozpoznawalnym przez system DNS.


Dla domen IDN istnieją pewne ograniczenia techniczne:

  * nie wolno mieszać czcionki lub zestawów znaków (np. łaciński, grecki, cyrylica) w tym samym IDN. Oznacza to, że do każdego IDN należy używać tylko znaków z jednego rodzaju czcionki.
  * IDN nie może być dłuższy niż 63 znaki po przetłumaczeniu na ACE string, który współpracuje z Domain Name System.
  * znaki IDN muszą zaczynać się od xn -.


Należy również pamiętać, że niektóre aplikacje mogą nie poradzić sobie z nazwą domeny zawierającą znaki diakrytyczne i wymagają stosowania ciągu ACE. Są to na przykład niektóre aplikacje poczty e-mail, wpisy konfiguracyjne DNS, itp.