Co to jest domena IDN ?

IDN – (ang. Internationalized Domain Name) nazwy domen zawierające znaki spoza ASCII, m.in. narodowe znaki diakrytyczne (np. używane w języku polskim ą, ę, ó, ś, ł, ż, ź, ć, ń).

Dzięki możliwości rejestrowania domen np. z polskimi znakami można posługiwać się oryginalnym brzmieniem nazw.Osiągnięto to poprzez użycie dwóch form zapisu : formy zewnętrznej ze znakami diakrytycznymi oraz formy technicznej (wewnętrznej) zapis w specjalnym algorytmie rozpoznawalnym przez system DNS.

Dla IDN, istnieją pewne ograniczenia techniczne:

  * Nie wolno mieszać czcionki lub zestawów znaków (np. łaciński, grecki, cyrylica) w tym samym IDN. Oznacza to, że do każdego IDN należy używać tylko znaków z jednego rodzaju czcionki.
  * IDN nie może być dłuższy niż 63 znaki, po przetłumaczeniu na ACE string, która współpracuje z Domain Name System.
  * Znaki IDN muszą zaczynać się xn -.

Należy również pamiętać, że niektóre aplikacje nie mogą poradzić sobie z nazwą domeny zawierającą znaki diakrytyczne, ale wymagają stosowania ciągu ACE. To są na przykład niektóre aplikacje poczty e-mail, wpisy konfiguracyjne DNS ... itp.