Wildcard domenowy dla serwera www

Plesk nie posiada natywnej obsługi wildcardów domenowych.

By skonfigurować wildcard dla serwera www wymagana jest podstawowa wiedza na temat korzystania z powłoki shell.

Konfiguracja zostanie przedstawiona dla przykładowej domeny: mojadomena.pl.

Oto kroki które należy podjąć:

1. Logujemy się na serwer za pomocą klienta ssh na konto administracyjne root.
2. Poddajemy edycji plik: /var/www/vhosts/mojadomena.pl/conf/httpd.include
3. W pliku zmieniamy linię zawierającą:

        ServerAlias  www.mojadomena.pl
na:
        ServerAlias  *.mojadomena.pl

4. Zapisujemy plik.
5. Restartujemy serwer www komendą:

/etc/rc.d/init.d/httpd restart

Ważne: nazwa domeny z przykładu wyszczególniona na czerwono powinna być zastąpiona własną domeną.