Instalacja ionCube Loader

Aby zainstalować darmowy enkoder wykonaj następujące czynności (w razie problemów przejdź na stronę http://www.ioncube.com/):

1. najnowsza wersja ze strony http://www.ioncube.com/loaders.php

    wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz

2. rozpakuj archiwum do aktualnego katalogu

    tar -zxvf ioncube_loaders.tar.gz

3. przenieś katalog ioncube (poprzez SSH), który został stworzony z wypakowanego archiwum do /usr/local/

    mv ioncube /usr/local

4. dostosowujemy php.ini, wstawiając

  zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.1.so

możesz sprawdzić potrzebną wersję ściągając plik ioncube-loader-helper.php i wyświetlając go w przeglądarce. Następnie klikamy "php.ini installation instructions" (komentarz: wersja koresponduje z wersją PHP).

5. restartujemy apache"a (poprzez Plesk, PowerPanel lub bezpośrednio wpisując /etc/init.d/httpd restart

w phpinfo znajdzie się wpis

Additional Modules
ionCube Loader

Test loader-a można przeprowadzić za pomocą testowego skryptu "ioncube-encoded-file.php", który jest częścią instalacji. Skopiuj go do katalogu dostępnego poprzez przeglądarkę (np. httpdocs). Następnie wywołaj skrypt poprzez adres http://your_web/ioncube-encoded-file.php. Jeśli otrzymasz poniższy rezultat, instalacja przebiegła pomyślnie.

This file has been succesfully decoded. ionCube Loaders are correctly installed.