Zmiana okresu abonamentowego

W przypadku usług Normal (Lite i Full), VPS Basic i VPS Profi są dostępne następujące okresy abonamentowe:
- miesięczny
- kwartalny
- półroczny
- roczny

Gdy chcą Państwo zmienić obecny okres abonamentowy proszę do nas przesłać autoryzowaną wiadomość z poziomu Panelu Klienta Forpsi.
W wiadomości prosimy podać dla jakiej usługi chcą Państwo dokonać zmiany a także jaki okres abonamentowy został wybrany.

Jeżeli w momencie zmiany jest już wystawiona faktura pro forma prosimy ją opłacić. Nowy okres abonamentowy będzie obowiązywał dopiero dla nowej faktury pro forma.

Proszę pamiętać, że są możliwe zmiany w dwóch kierunkach, z krótszego abonamentu na dłuższy i na odwrót.