Konfiguracja sieci VPN

VPN (Virtual Private Network) można utworzyć na serwerze opartym o system operacyjny Linux.
W tym celu w pierwszym kroku należy wysłać do nas zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy po wcześniejszym zalogowaniu do panelu administracyjnego. Po wprowadzeniu przez nasz dział techniczny odpowiedniej konfiguracji z panelu PLESK będzie trzeba przeprowadzić dalszą część konfiguracji.

W tym celu należ przejść do sekcji moduły a następnie Virtual Private Networking.

Następnie wchodzimy w ikonę "Generate Key" w celu wygenerowania nowego klucza.

Wchodzimy w Preferences w celu konfiguracji VPN. Niezbędne jest oczywiście wpisanie adresów IP. Port UDP jest ustawiony default"owo na 1194.

Ostatnim krokiem po stronie konfiguracji PLESK jest aktywowanie VPN poprzez przycisk Switch.

Odpowiednią konfigurację należy przeprowadzić również po stronie klienta.
Z panelu można pobrać ustawienia zarówno dla systemu Windows jak i Linux.