Restart Apach"a

Po zalogowaniu do panelu Plesk w celu restartu Apach"a wchodzimy w menu Server.


Następnie w Services Managament.
Po otwarciu nowego okna będziemy mieli możliwość uruchomienia, zatrzymania i zrestartowania usługi.