Jak zgłosić rezygnację z dodatkowych usług?

W momencie kiedy usługa dodatkowa (np.: gigamail, dodatkowa baza danych) nie jest już potrzebna i chcą Państwo z niej zrezygnować, należy do nas przesłać autoryzowanego maila z poziomu formularza kontaktowego po ówczesnym zalogowaniu do panelu administracyjnego (opcjonalnie można podać numer faktury pro forma lub numer zamówienia).
Oprócz informacji autoryzującej należy podać z jakie dodatkowej usługi Państwo rezygnują (w przypadku gigamail-a jest adres mailowy, w przypadku bazy danych jej nazwa).
Jeżeli wszystkie informację są poprawne dodatkowa usługa jest usuwana i wystawiana jest nowa faktura pro forma uwzględniająca zmiany.

Lista dodatkowych usług jest dostępna tutaj.