Konfiguracja programu pocztowego Opera Mail

Poniżej przedstawiamy sposób skonfigurowania programu Opera Mail dla usług z działu webhosting (E-mail, Easy, Advanced, Professional, a także starszych usług jak Pidi+mail, Dynamic, Normal).

1. Po pierwszym uruchomieniu programu ukazuje się okno Tworzenia nowego konta. Wybieramy opcję Poczta.
Jeśli mamy już utworzone jakieś konto i chcemy utworzyć nowe, wybieramy z górnego rozwijanego menu opcję Konta pocztowe, a następnie wybieramy dodaj konto.
2. W kolejnym oknie wpisujemy swoje dane i adres mailowy, dla którego konfigurujemy skrzynkę.


3. Wprowadzamy użytkownika (cały adres mailowy) i hasło oraz określamy sposób odbioru poczty (POP3 lub IMAP).

4. Wpisujemy nazwy serwerów POP3/IMAP i SMTP. Na poniższym obrazku podane są nazwy serwerów poczty jakie obowiązują dla usług z działu webhosting. Po czym klikamy Zakończ.


5. Sprawdzamy poprawne ustawienia skrzynki oraz portów. W tym celu należy wybrać z górnego rozwijanego menu opcję Konta pocztowe, a następnie wybieramy swoje konto i opcję Właściwości.


6. Poprawne adresy serwerów oraz numery portów są podane poniżej. Następnie klikamy Ok.

Prawidłowe wartości nazw serwerów i portów:
pop3.forpsi.com, port 110 -> zalecany 995.
smtp.forpsi.com, port 587 -> zalecany 465.
imap.forpsi.com, port 143 -> 993 zalecany.

Aby uniknąć problemów z wyłączonym portem 25, zalecamy użycie portu 587 lub portu 465 wraz z szyfrowanym połączeniem (SSL) dla serwera SMTP.