Edycja istniejącego kontaktu

W przypadku gdy zaistnieje potrzeba zmiany danych kontaktu.

Należy zalogować się do swojego panelu administracyjnego na stronie admin.forpsi.pl

Kliknąć na "Kontakty" wyświetli się lista wszystkich kontaktów utworzonych przez użytkownika.
 

 

 

W celu modyfikacji danych kontaktu proszę wybrać kontakt, który ma zostać poprawiony i w wyświetlonym oknie edycji kontaktu wprowadzić odpowiednie zmiany.  Po dokonaniu zmian, np. adresu, należy zmianę zatwierdzić poprzez kliknięcie na przycisk "zatwierdź"
 

 

W przypadku zmiany danych kontaktu, który jest używany jako dane płatnika usługi (domena /hosting), prosimy każdą taką zmianę kontaktu zgłosić do biura obsługi na adres biuro@forpsi.pl.