Edycja istniejącego kontaktu

W przypadku gdy zaistnieje potrzeba zmiany danych kontaktu, należy zalogować się do Panel Klienta Forpsi  
Kliknąć na "Kontakty" wyświetli się lista wszystkich kontaktów utworzonych przez użytkownika. 

 W celu modyfikacji danych kontaktu proszę wybrać kontakt, który ma zostać poprawiony, i w wyświetlonym oknie edycji kontaktu wprowadzić odpowiednie zmiany.  Po dokonaniu zmian, np. adresu, należy zmianę zatwierdzić poprzez kliknięcie na przycisk "zatwierdź"
 


W przypadku zmiany danych kontaktu, który jest używany jako dane płatnika usługi (domena /hosting), prosimy każdą taką zmianę kontaktu zgłosić do biura obsługi na adres biuro@forpsi.pl.