Edycja istniejącego kontaktu

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba zmiany danych kontaktu, należy zalogować się do Panelu Klienta Forpsi i przejść do zakładki "Kontakty". Wyświetlona zostanie lista wszystkich kontaktów utworzonych przez użytkownika.


 

W celu modyfikacji danych kontaktu wybierz kontakt, który ma zostać poprawiony. W wyświetlonym oknie edycji kontaktu wprowadź odpowiednie zmiany. Po dokonaniu zmian, np. adresu, zatwierdzić zmianę poprzez kliknięcie na przycisk "Zatwierdź".


W przypadku zmiany danych kontaktu, który jest używany jako dane płatnika usługi (domena /hosting), prosimy każdą taką zmianę kontaktu zgłosić do biura obsługi na adres biuro@forpsi.pl.