Jak uruchomić obsługę SMTP na porcie 587

W standardowej konfiguracji serwerów port 587 nie jest dostępny.
Aby umożliwić korzystanie z tego portu należy postępować zgodnie z poniższymi informacjami.
Logujemy się poprzez SSH jako root.

W pierwszym kroku kopiujemy plik:
cp /etc/xinetd.d/smtp_psa /etc/xinetd.d/smtp_psa_alt

Następnie edytujemy skopiowany plik:
vi /etc/xinetd.d/smtp_psa_alt

zmieniamy zawartość pierwszej linii:
service submission

Restartujemy xinetd:
/etc/init.d/xinetd restart

Sprawdzamy, czy port jest otwarty:
netstat -tanpu | grep 587

_______________________________
UWAGA - zalecamy używać port 465 (ssl). Ten port jest standardowo udostępniony więc nie zachodzi konieczność dodatkowej konfiguracji.