Zmiana hasła do panelu administracyjnego

Podczas rejestracji w naszym systemie klientowi zostaje automatycznie przydzielony login do Panelu Klienta Forpsi. Hasło należy ustawić poprzez link wysyłany na adres e-mail podany w czasie rejestracji. Po zalogowaniu do konta administracyjnego ze strony admin.forpsi.pl, będziemy mieli dostęp do naszych usług, danych do płatności oraz funkcjonalności zmiany hasła.


Po kliknięciu w link do zmiany hasła zostanie otwarte nowe okno, w którym trzeba podać aktualne hasło oraz dwukrotnie nowe (w celu wyeliminowania możliwego błędu).


UWAGA! Hasło musi zawierać pomiędzy 6, a 15 znaków.