Router

 Router (po polsku – ruter, trasownik) – urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI (założenie teoretyczne: model określa strukturę komunikacji sieciowej która zakłada 7 poziomów komunikacji (warstw). Służy do łączenia różnych sieci komputerowych (różnych w sensie informatycznym, czyli np. o rożnych klasach, maskach , mówiąc jeszcze prościej rożnych numerach ip. ), pełni więc rolę węzła komunikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych w pakietach TCP/IP jest w stanie przekazać pakiety z podłączonej do siebie sieci źródłowej do sieci docelowej, rozróżniając ją spośród wielu dołączonych do siebie sieci. Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu lub rutowania.