ARP

ARP (ang. Address Resolution Protocol) - protokół  sieciowy należący do grupy TCP/IP (nie bierze bezposrednio udziału w transporcie danych). Jest on używany do dynamicznego określania fizycznego adresu niskiego poziomu, który odpowiada adresom IP wyższego poziomu dla danego hosta. Protokół ARP jest ograniczony do fizycznych systemów sieciowych obsługujących emisję pakietów.