System Services z systemem Linux

Po wejściu w zakładkę System Services będziemy mieli wgląd w listę uruchomionych usług wewnątrz serwera. Mamy dwie zakładki Satndard oraz Xinetd

  • Standard - pokazuje wszystkie "podstawowe" uruchomione usługi z wyjątkiem usług zależnych od Xinetd
  • Xinetd - pokazuje wszystkie usługi dowiązane do wrapper"a

Usługi widoczne są w tabeli. Mamy dostępne następujące kolumny:

  • Name - nazwa uruchomionej usługi
  • Status - informuje czy dana usługa jest aktywowana (zielona strzałka) czy też wylączona (czerwony x).
  • Autostart - informacja czy usługa startuje automatycznie.

Można wykonać następujące czynności na dostępnych usługach:

  • stop - zatrzymanie usługi.
  • restart - ponowne uruchomienie usługi
  • start - uruchomienie usługi, która była nieaktywna
  • enable/disable autostart - włączenie/wyłączenie funkcji autostartu

W celu ułatwienia korzystania można sortować (ukrywać) usługi. które są np. nieaktywne itp.
Klikamy w symbol lupy i mamy do wyboru następujące kryteria: uruchomione usługi, zablokowane.