Resources - monitoring zasobów serwera

Po wejściu w zakładkę Resource będziemy mogli sprawdzać zużycie zasobów serwera.
W oknie głównym widzimy procentowe oraz graficznie przedstawione ich wykorzystanie. Zielone podświetlenie wskazuje, iż system nie wykorzystuje więcej niż 90% zasobów.

CPU Usage

Pokazuje średnie obciążenie procesora.
Load average - tutaj mamy trzy pozycje. Odpowiednio monitorowanie procesów co 1, 5 i 15 minut.
Mogą się tutaj pojawić wartości: 0.00 - brak obciążenia, 1.00 - procesor w pełni wykorzystany, 2.00 - przekroczenie wartości nominalnej procesora

System Usage

Uśredniona wartość zużycia pamięci serwera.

Disc Usage


W tym oknie dostępne są dwie informacje dotyczące wykorzystania dysku twardego.

  • Disk Space - procentowe zużycie dostępnej powierzchni na dysku twardym.
  • Disk Inodes - wykorzystanie inod"ów na dysku

Możemy wyświetlić szczegółowe informacje na temat zużycia zasobów wchodząc w przycisk Extended.