Jak sprawdzić konfigurację PHP

W celu sprawdzenia konfiguracji PHP należy utworzyć plik np. info.php i umieścić go w katalogu www. W pliku należy wpisać:

<? phpinfo () ?>

Plik należy uruchomić poprzez wpisanie w przeglądarce http://www.nazwadomeny/info.php

Aby określić wersję PHP, możemy wykorzystać również funkcję, która zwraca aktualnie zainstalowaną wersję PHP:

<? echo "Aktualna wersja PHP". phpversion ()?>

UWAGA: phpinfo () - jest dostępne tylko dla serwerów z systemem operacyjnym Linux.