Rejestracja domen .pl

  Aby zarejestrować domenę w firmie AlphaNet należy wypełnić zgłoszenie rejestracyjne na stronie https://www.forpsi.pl/domain/. W nowo otwartym oknie po słowie Domena klient wpisuje nazwę jaką chce zarejestrować, a następnie z pośród kilkudziesięciu dostępnych, może wybrać typ lub typy domen dla których chce złożyć zamówienie.

W przypadku rejestracji domeny IDN, nazwa automatycznie tłumaczona jest na kod ASCI, klient widzi nazwę domeny w postaci Unikod

W kolejnym kroku system sprawdzi czy wybrane nazwy domenowe są dostępne do rejestracji, o czym poinformuje klienta stosownym komunikatem oraz umożliwi zamówienie wybranej nazwy domenowej do rejestracji na okres od 1 do 10 lat. Klient informowany jest o cenie za rejestrację nazwy domenowej dla wybranego przez niego okresu abonamentowego, nie tylko dla pojedynczej nazwy domenowej, ale dla całego koszyka zamówienia.

W kroku 3 formularza zamówienia niezbędne jest zapoznanie się z regulaminem nazw domeny .PL oraz udzielenie zgody firmie AlphaNet na wykonywanie usług związanych z rejestracją i utrzymywaniem nazwy domeny wobec Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

UWAGA! żadna domena nie zostanie zarejestrowana przez firmę AlphaNet bez udzielenia zgody na wykonywanie usług związanych z rejestracją i utrzymywaniem nazwy domeny!

W kroku 4 klient ma możliwość ustawienia delegacji domeny, na serwery naszej firmy lub na serwery własne.

W kolejnym, 5 kroku zamówienia, klient deklaruje abonenta domeny, oraz kontakt płatnika za domenę. Jeśli klient posiada już konto w naszym systemie, może wybrać je z listy rozwijalnej, jeśli nie - musi zarejestrować nowego użytkownika. Poniżej przedstawiamy dane, które są wymagane podczas rejestracji nowego użytkownika, w zależności od formy prawnej abonenta domeny, wymagane są różne dane. Poprawność wprowadzonych danych jest weryfikowana. Abonent oczywiście może opublikować swoje dane osobowe. Można to zrobić w panelu administracyjnym, edytując swój kontakt i zaznaczając pole wyboru: „zgadzam się na publikacje danych w WhoIs”

Forma prawna

Osoba fizyczna


Osoba fizyczna prowadząca działalność

Firma z osobowością prawną

Imię

*

*

*

Nazwisko

*

*

*

Stanowisko

-

-

-

Firma

-

*

*

REGON

-

-

-

NIP

-

*

*

E-mail

*

*

*

Ulica, numer

*

*

*

Miasto:

*

*

*

Kod:

*

*

*

Kraj

*

*

*

Telefon:

*

*

*

Tel kom:

-

-

-

SK-NIC ID

-

-

-

PESEL:

*

-

-

* - wymagane pola - - pola nie wymagane

W ostatnim 6 kroku pojawia się podsumowanie zamówienia. W tym miejscu należy podać powód rejestracji domeny, który można wybrać z pośród kilku dostępnych lub podać własny.

Po zaakceptowaniu zasad i regulaminu świadczenia usług przez AlphaNet oraz kliknięciu przycisku ZAMÓW, zamówienie zostanie wysłane do realizacji i domena .PL zostanie zarezerwowana. Na podany w formularzu adres poczty elektronicznej abonenta domeny zostaną wysłane e-mail'e zawierające poniższe informację:

- potwierdzenie z NASK o dodaniu kontaktu abonenta, zawierające identyfikator klienta oraz dane wpisane do głównego rejestru domeny .PL,

  • potwierdzenie z AlphaNet o złożeniu zamówienia na rejestrację domeny,

  • potwierdzenie założenia kontaktu w systemie AlphaNet oraz dane dostępowe do panelu administracyjnego.

Na adres płatnika dla domeny zostanie wysłana faktura proforma za rejestrację nazwy domenowej.

Aby domena została zarejestrowana dla Państwa należy opłacić fakturę proforma w pełnej kwocie oraz w okresie podanym na fakturze. W momencie zaksięgowania wpłaty domena zostanie automatycznie zarejestrowana dla Państwa, o czym powiadomimy drogą e-mail'ową.

Domeny są rejestrowane na okres od 1 roku do 10 lat od daty rejestracji.

Aby przedłużyć ważność nazwy domenowej o następny rok/ lata, domenę należy odnowić w odpowiednim terminie. O zbliżającej się dacie wygaśnięcia ważności domeny poinformujemy Państwa stosownym e-mail'em z miesięcznym wyprzedzeniem.