Domain administrator - zarządzanie kontem

Opcja Domain administrator służy do przydzialania uprawnień użytkownikowi konta
Aby klient otrzymał dostęp do konta musimy zaznaczyć opcję Allow domain administrators access. Zaznaczenie opcji Allow multiple session umożliwia kilkakrotne logowanie się do konta użytkownika w  tym samym czasie.

W sekcji permissions ustalamy jakie ustawienia będą leżeć w gestii właściciela konta.

I tak mamy do wyboru:

 • Physical hosting management – jeżeli ta opcja nie będzie aktywowana użytkownik nie będzie miał prawa do wprowadzania zmian.
 • Manage FTP password – możliwość zmiany hasła do ftp
 • Management of shell access to server – pozwala lub zabrania dostępu do shell"a
 • Hard disk quota assignment - pozostawienie nieaktywnej tej opcji uniemożliwi zarządzanie pojemnością dysku
 • Subdomains management – zarządzanie subdomenami
 • Domain aliases management - zarządzanie aliasami dla domen (możliwość ich dodawania)
 • Log rotation management - decyduje o możliwości zarządzania tą funkcją (automatyczna archiwizacja logów itp.)
 • Anonymous FTP management - klient z aktywną opcją posiada opcje tworzenia i administracji anonimowymi kontami FTP (anonymus FTP). Warunkiem możliwości tworzenia tych kont jest posiadanie adresu IP. W przypadku dzielonego adresu, gdzie do jednego IP jest przypisanych pare domen to funkcja ta nie jest dostępna
  Crontab management – możliwość konfiguracji CronJobs
 • DNS zone management – umożliwia zarządzania dns domeny
 • Java applications management – zarządzanie aplikacjami javy
 • Web statistics management – dostęp do statystyk strony
 • Mailing lists management – umożliwia tworzenie oraz zarządzanie listami mailingowymi
 • Spam filter management – zarządzanie systemem antyspamowym dla skrzynek
 • Antivirus management - dostęp do systemu antywirusowego
 • Allow backing up and restoring data and use – zezwolenie na tworzenie backupów danych
 • User interface – modyfikacje funkcjonalności panelu zarządzania
 • Desktop management – modyfikacje wyglądu panelu.

UWAGA - zależnie od posiadanej wersji PLESK oraz wykupionej usługi część opcji może nie być dostępna.