Monitorowanie działania serwera Watchdog

WatchDog jest to wewnętrzny system monitorujący pracę uruchomionych usług na serwerze.
W przypadku problemów (zatrzymania jednej z usług) zostaną one automatycznie zrestartowane.

Aby go uruchomić wchodzimy w Systems -> Modules.
W sekcji tools wciskamy enable.

System jest skonfigurowany automatycznie. Oczywiście użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji.
Moduł ten umożliwia przeprowadzanie automatycznego testu systemu w regularnych, ustalonych przez administratora odstępach czasu. Tak wygenerowane raporty wysyłane są na adres e-mail administratora.