Ustawianie parametrów domeny/konta

Dodając nową domenę możemy utworzyć od razu nowe konto - jest to równoznaczne z tworzeniem nowego hostingu. Ustawienia dokonujemy z poziomu domeny wchodząc w Setup w sekcji Hosting (zdj. poniżej).

Formularz edycji użytkownika domeny składa się z trzech sesji:

  • domain
  • services
  • hosting

Ustalenie limitu powierzchni oraz transferu ustala się w dwóch miejscach. W opcji limity (sekcja Domain) ustalamy powierzchnię na pliki, bazy danych, skrzynki pocztowe oraz logi. Te ustawienia są typu Soft Limit - nie powoduje blokady a jedynie inforumje o fakcie przekroczenia powierzchni.

Druga konfiguracja opisana jest poniżej.

Po wejściu w Setup pojawi się formularz, w którym będziemy mogli ustawić podstawowe parametry hostingu.
Jeżeli podczas dodawania domeny nie zaznaczyliśmy tworzenia nowego hostingu to pojawi się pytanie o typ jaki chcemy wybrać:

  • Physical
  • Standard
  • Frame

Przy wybraniu Fizycznego hostingu (Physical Hosting) będziemy mieli dostęp do formularza (zdj. poniżej).

Ustalona powierznia dla hostingu w tej sekcji jest typu Hard Limit - Twarde ograniczenie. System nie zezwoli na przekroczenie tej powierzchni. Przy próbie wgrania pliku klient otrzyma informację - Out of disk space.

W ten sposób dodana domen/konto będzie działać poprawnie jednak dostęp do konta posiada wyłącznie główny urzytkownik systemu.
Jeżeli konto jest przeznaczone do dalszej "odsprzedaży" to musimy umożliwić administrowanie kontem innemu użytkownikowi. Aby tego dokonać w sekcji Domain z poziomu danej domeny wchodzimy w Domain Administrator.

 

W ten sposób dodany użytkownik będzie miał dostęp do swojego własnego panelu zarządzania.
Loginem w takim przypadku będzie zawsze domena bez prefiksu www. Hasło dodawane jest w trakcie tworzenia tego konta.
Aby klient otrzymał dostęp do konta musimy zaznaczyć opcję Allow domain administrators access.
Zaznaczenie opcji Allow multiple session umożliwia kilkakrotne logowanie się do konta użytkownika w  tym samym czasie.