Dodawanie domen

Po zalogowaniu do panelu PLESK wybieramy opcję Domain. Następnie Add New Domain

Opcja Add New Domain służy do tworzenia nowego hostingu, czyli nowego konta WWW
przypisanego do użytkownika. Każda domena, czyli każdy account istniejący w panelu Plesk należy do konkretnego Klienta. Domeny mogą być dowolnie przesuwane między tymi Klientami, czyli mogą  zmieniać „właściciela”.

W polu New Domain wpisujemy nazwę domeny, pod którą osiągalna będzie strona www, serwer ftp czy też e-mail.
Należy pamiętać, że nazwę domeny podajemy bez www.

Zaznaczenie opcji Proceed to hosting setup będzie powodowało przejście do tworzenia nowego konta. Tą operacje możemy przeprowadzić w późniejszym czasie.
Dodana w ten sposób domena nie posiada jeszcze  własnego "hostingu", czyli przestrzeni na dysku itp. 

W przypadku zaznaczenia opcji proceed to hosting zostaniemy przeniesieni do kolejnego etapu, czyli tworzenia konta. Będziemy mieli do wyboru następujące opcje:

  • Physical hosting - standardowe konto z przydzieloną powierzchnią na www i dostępem ftp
  • Standard forwarding - standardowe przekierowanie - bez własnego hostingu. Po wpisaniu domeny następuje przekierowania na wskazany adres (adres w przeglądarce zmienia się na docelowy)
  • frame forwarding - przekierowanie w ramce - podobnie jak w przypadku standard forwarding, jednak w polu adresowym przeglądarki pozostaje wpisany adres.

Każda z dodanych domen posiada właściwy symbol w zależności od tego jaki typ hostingu został jej przydzielony.

  • szara kula - domena nieaktywna
  • VR - domena posiadająca fizyczny hosting
  • ST - domena przekierowana - Standard Forwarding
  • FR - domena przekierowana - Frame Forwarding