Zmiana kontaktowego adresu e-mail


W celu zmiany adresu kontaktowego e-mail (na ten adres wysyłane są między innymi faktury pro forma) należy, po zalogowaniu się do panelu administracyjnego usługi, wejść na listę kontaktów.

 
Po wybraniu osoby kontaktowej, której zamierzamy zmienić adres e-mail, otworzy się okno, w którym istnieje możliwość zmiany danych kontaktowych.
 
Ustawiając nowy adres kontaktowy lub zmieniając obecny nie należy ustawiać adresu w tej samej domenie, co usługa (np. jeśli twoja domena/hosting to mojadomena.pl, nie należy ustawiać adresu kontaktowego info@mojadomena.pl).

W przypadku nieprawidłowego działania usługi z jakiegokolwiek powodu (skończenie się ważności domeny, spóźnienie z zapłatą za usługę, awaria DNS itp.) nie otrzymają Państwo wiadomości e-mail z informacją.