Jak sprawdzić ile powierzchni dyskowej zajmują poszczególne serwery www?

Najczęstszą przyczyną problemów z serwerami VPS jest wyczerpanie powierzchni dyskowej usługi. W przypadku kiedy nadal istnieje możliwość zalogowania się do panel PLESK, możemy skorzystać z opcji "Summary reports", żeby ustalić, który serwer www (strona) zajmuje największą powierzchnię. Aby raport zawierał także informacje dodatkowe np. o logach, należy wejść w opcję "Server preferences".

W lewym menu panelu PLESK, przejdź do menu System ---> Server ---> System preferences, i na dole strony znajdują się opcje:

 

- log files and statistic reports - logi i statystyki (var/www/vhosts/<domena>/statistics/*)
- databases - powierzchnia zajmowana przez bazy danych
- mailboxes - powierzchnia zajmowana przez konta pocztowe
- Java applications - powierzchnia zajmowana przez aplikacje Java (opcja dostępna tylko wtedy kiedy usługa posiada pakiet Tomcat)
- mailing lists - powierzchnia zajmowana przez listy mailingowe (jeżeli Państwo korzystają z mailman)
- domain backup files - powierzchnia zajmowana przez backup danych
- ostatnia opcja określa, czy ma być liczona rzeczywista zużycie powierzchni czy też ma być liczony rozmiar plików

Po wprowadzeniu zmian, według nich będzie liczone wykorzystanie powierzchni serwera.

W tym celu wybieramy w panelu PLESK opcję "Domains" i wybieramy "Summary report"

 
 
Pojawi nam się okno raportu:

 

Najważniejsza jest druga i trzecia kolumna - pokazująca odpowiednio nazwę domeny i wielkość zajętej powierzchni dyskowej. Jeśli nazwa tej strony byłaby mojastrona.pl, to ścieżka do tej strony na serwerze wygląda następująco /var/www/vhosts/mojastrona.pl/.