Jak przetestować połączenie bazy MySQL, PHP?

W celu przetestowania połączenia z bazą danych należy w pierwszej kolejności utworzyć plik, np. mysql.php a następnie wkleić do niego poniższy kod:

 <?
 $conn_user = "login"; $ Conn_user = "login";
 $ Conn_pass = "hasło";
 $ Conn_server="adres_servera";
 $ Conn_db = "nazwa_bazy";
 $ Connection = mysql_connect ($ conn_server, conn_user $, $ conn_pass);
 if (! $ link) (
    Echo "ERROR". mysql_error ();
 exit;)
 mysql_select_db ($ conn_db);
 echo "OK";
 ?>


Skrypt należy uzupełnić o właściwy login, hasło, adres i nazwę bazy danych. Trzeba go umieścić w katalogu www. W celu przetestowania w przeglądarce wpisujemy: http://www.nasza_domana/mysql.php