Dodawanie konta pocztowego w panelu PLESK

W celu dodania konta pocztowego w panelu PLESK należy w oknie głównym wejść w opcję "Domains" (obrazek poniżej).


Następnie wybieramy domenę, dla której chcemy dodać konto pocztowe. Pojawi nam się panel zarządzania ustawieniami domeny, w tym momencie wybieramy "Mail".Kolejnym krokiem jest wybranie opcji "Add New Mail Account".


W tym momencie pojawi się okno tworzenia konta mailowego (obrazek poniżej):


Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie adresu mailowego (2.), później ustalmy hasło do konta i je powtarzamy (3.). Dodatkowe opcje:
- wybór skórki interfejsu (4.)
- czy konto ma mieć dostęp do wielu sesji (5.)
- opcja ta gdy jest zaznaczona oznacza, że użytkownik nie może pracować z panelem kontrolnym, kiedy strona interfejsu nie jest w całości załadowana (6.)
- określenie powierzchni skrzynki mailowe (7.), domyślnie jest ustawiony brak limitu.


Po skonfigurowaniu klikamy OK, w tym momencie konto mailowe zostało dodane.